Tuesday, October 26, 2010

Melampaui guru

Apabila beberapa orang murid bertanya kepada guru kepada Al Junaid, "Bolehkah murid melampaui guru dalam bidang keruhanian ini? Guru Al Junaid berkata "Muridku, Al Junaid telah mencapai ketinggian dalam bidang keruhanian, lebih dari aku."

Kisah al-Junaid al-Baghdadi,
Tazkiratul Auliya, karya Fariduddin Attar.

No comments:

Post a Comment