Friday, February 24, 2012

7

Tanah tinggi batas sempadan,
Air bah musim tengkujuh,
Tujuh tahun jadi tauladan,
rahsia pukulan hari ketujuh.

No comments:

Post a Comment