Friday, February 24, 2012

15 Perkara yg sudah berlaku di Malaysia

Daripada Ali bin Abi Thalib r.a. Rasulullah
saw. Bersabda: " Apabila umat ku telah
membuat lima belas perkara, maka bala
pasti akan turun kepada mereka iaitu:
1)Apabila harta negara hanya beredar pada
orang-orang tertentu.
2)Apabila amanah dijadikan suatu sumber
keuntungan.
3)Zakat dijadikan hutang.
4)Suami memperturutkan kehendak isteri.
5)Anak derhaka terhadap ibunya,
6)Sedangkan ia berbaik-baik dengan
kawannya.
7)Ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya.
8)Suara sudah ditinggikan di dalam masjid.
9)Yang menjadi ketua satu kaum adalah
orang yang terhina di antara mereka.
10)Seseorang dimuliakan kerana ditakuti
kejahatannya.
11)Khamar (arak) sudah diminum di merata
tempat.
12)Kain sutera banyak dipakai (oleh kaum
lelaki).
13)Para artis-artis disanjung-sanjung.
14)Muzik banyak dimainkan.
15)Generasi akhir umat ini melaknat
(menyalahkan) generasi pertama (sahabat).
Maka pada ketika itu hendaklah mereka
menanti angin merah atau gempa bumi atau
pun mereka akan diubah menjadi makhluk
lain".
[H.R Termizi]

No comments:

Post a Comment